https://innovatiebieb.nl/project/hoera-wij-hebben-er-weer-lezers-bij/

Hoera! Wij hebben er weer lezers bij!

De focus van Hoera! Wij hebben er weer lezers bij! ligt op het versterken van de leesmotivatie en het vergroten van leesplezier, met als stip op de horizon: bouwen aan een lezende gemeenschap.

Doel van het project

Het vergroten van leesplezier en leesmotivatie bij basisschoolkinderen en een lezende gemeenschap te realiseren, door kinderen, basisonderwijs, ouders en de bredere lokale gemeenschap (MKB, verenigingen, overheidsdiensten) samen te brengen.

Aanpak

Bij aanvang van het project komen vrijwilligers naar school om daar een aantal keer met de leerlingen, in kleine groepjes buiten de klas, samen te lezen en te praten over boeken. Op basis van die ervaringen wordt met de contactpersoon van de school (leescoördinator, IB/taalcoördinator of directeur) bekeken wat een nuttige vervolgaanpak is: aan alle kinderen extra aandacht geven of alleen aan kinderen met weinig motivatie. Vrijwilligers zoeken samen met de kinderen passende boeken uit en gaan in gesprek om kinderen te stimuleren, motiveren en positief te bejegenen. Het samen lezen of voorlezen kan, qua thema, aansluiten bij andere activiteiten die op school plaatsvinden (jaarprogramma, dbos). De frequentie van de aanwezigheid wordt in overleg vastgesteld. Vrijwilliger sluit aan op het reguliere programma in de klas. In onderlinge afstemming kiezen Hoera!-vrijwilligers en de basisschool twee activiteiten uit het reguliere jaarprogramma (die wel of niet over lezen gaat) waarbij de vrijwilligers aansluiten. Hoera!-vrijwilligers gebruiken deze activiteit om kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding te geven bij de leesactiviteit of voort te borduren op de activiteit/thema door er een leesactiviteit aan te koppelen. De activiteit kan op school plaatsvinden, in de bibliotheek of elders.

Tips en tricks

Hoera! is nooit af en niet ‘kant en klaar’. In de loop van de tijd zijn er bouwstenen van Hoera! ontstaan. Hierop wordt voortgebouwd. In overleg met de school en lokale netwerkpartners kunnen andere activiteiten worden toegevoegd en bestaande activiteiten aangepast.