https://innovatiebieb.nl/project/het-nieuwe-biebpanel/

Het nieuwe BiebPanel

In 2009 startte Probiblio met het online klantenpanel BiebPanel, waar inmiddels ruim 80 bibliotheken uit het hele land aan deelnemen. BiebPanel is destijds als onderzoeksinstrument opgezet omdat er behoefte bestond aan een continue dialoog met klanten in plaats van elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek.
In de loop van de jaren is de opzet van BiebPanel een aantal keer veranderd. Aangepast aan de wensen van gebruikers en aan de ontwikkelingen en mogelijkheden op onderzoeksgebied. In 2019 is weer een vernieuwingsslag gemaakt, omdat de tijd én de bibliotheken vragen om vernieuwing. Vanaf 2020 is er ‘het nieuwe BiebPanel’.

Doel van het project

De vernieuwingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met bibliotheken. In verschillende brainstormsessies zijn de wensen op tafel gekomen aan de hand van de vraag: “Aan welke kennis en informatie over klanten en andere doelgroepen hebben bibliotheken behoefte?”
De vernieuwingen in BiebPanel zitten zowel in de onderzoekmethodes als in de doelgroepen. In de nieuwe opzet staan niet alleen leden maar ook bezoekers en burgers centraal. De onderzoeken en de methodes worden steeds specifiek afgestemd op deze doelgroepen. Met het nieuwe BiebPanel krijgen bibliotheken relevante inzichten in verschuivende voorkeuren en veranderende verwachtingspatronen, waardoor bibliotheken in verbinding blijven met al hun doelgroepen en kunnen meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Aanpak

• lokaal onderzoek onder leden, met variabele modules
• landelijk en lokaal onderzoek onder bezoekers die geen lid zijn
• twee verdiepende onderzoeken onder specifieke doelgroepen en thema’s, waarbij de methode flexibel is en wordt afgestemd op de doelgroep/het thema
• trendonderzoek door middel van social media analyse.