https://innovatiebieb.nl/project/gamen-voor-de-lijst/

Gamen voor de lijst

Gamen voor de lijst levert een andere vorm van lezen en omgaan met taal die dicht bij een al bestaand interesse gebied van jongeren staat: videogames. We willen op middelbare scholen en in de bibliotheek jongeren in aanraking laten komen met games die met hun narratief aanzetten tot nadenken, die de kunst van het medium op gebieden van grafische vormgeving en muziek laten zien én die bovenal een goede hoeveelheid te lezen tekst bevatten.

Doel van het project

Met het project willen we de inmiddels wel bekende trend van ontlezing onder jongeren tegengaan. We willen jongeren op voor hen herkenbare en leuke manier zich laten interesseren voor lezen, kunst en cultuur.

Aanpak

We willen het project via twee sporen aanpakken: 1. Op middelbare scholen We willen ‘Gamen voor de lijst’ aanbieden als programma voor middelbare scholen, als aanvulling op de bestaande programma’s van de school en de bibliotheek. Voor docenten in de vakgebieden Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans willen wij een hapklaar aanbod neerleggen. Voor hen komt er een docentenhandleiding met daarin een uitgebreide omschrijving en handvaten voor zo’n 5 tot 10 videogames die een goede hoeveelheid tekst bevatten om te lezen en een kwalitatief hoogstaand narratief bevatten. Daarnaast willen we een uitgebreidere suggestielijst meegeven met zo’n 100 games met daarbij doelgroep, genre en een korte omschrijving. Alle games die we opnemen in de lijst zullen te spelen zijn op computer en/of tablet, zodat een zo groot mogelijk deel van de scholen en leerlingen hier gebruik van kan maken zonder extra investeringen in hardware. In de docentenhandleiding willen we tevens opnemen welke andere media verband houden met de beschreven videogames. Zo is een game als 80 Days van Inkle een adaptatie van Tachtig dagen rond de wereld van Jules Verne, en een makkelijk bruggetje van game naar boek. Andere games zijn juist later vertaald naar roman, manga, serie of film en kunnen zo fungeren als startpunt voor een multimediale ontdekkingstocht door het culturele landschap. 2. In de bibliotheek In aansluiting op het schoolprogramma willen we de games van de lijst ook kunnen aanbieden op de bibliotheek. Uiteraard voor hun inherente waarde als verhaal, als het huis van verhalen dat we tegenwoordig zijn, maar ook om jongeren die thuis vanwege financiele of andere redenen minder de mogelijkheid hebben van deze games kennis te nemen te kunnen faciliteren. Momenteel wordt er op veel van onze publiekscomputers door jongeren gegamed. Dit zijn echter vaak browser games van matige kwaliteit en diepgang. Door ons aanbod uit te breiden met de hierboven genoemde soort titels kunnen we de jongeren nudgen van het gamen op de pc naar interacteren met een tof verhaal dat ze net als een boek wat meegeeft, hun leesvaardigheid vergroot én de stap naar een boek kleiner maakt.

Tips en tricks

We bevinden ons nog in de ideeën fase voor het volledige ‘Gamen voor de lijst’. Wel hebben we al in samenwerking met jongerenwerk videogame avonden georganiseerd, waarbij je gelijk merkt dat er jongeren op afkomen die normaliter niet of weinig in de bieb te vinden zijn. Met ons Dungeons & Dragons aanbod merkten we de kracht die de combinatie van spelen en lezen kan brengen. Ook daar is het haakje naar bestaande Fantasy en Sci-Fi boeken makkelijk gemaakt, en je merkt het enthousiasme van de jongeren. We hopen dit op eenzelfde manier vorm te kunnen geven met gamen voor de lijst.