https://innovatiebieb.nl/project/frysklab/

FryskLab

Het mobiele FabLab van de Friese bibliotheken

Doel van het project

Digitale fabricage koppelen met het bibliotheekwerk. ‘Maken’ in bibliotheken zichtbaar maken en uitdragen naar andere partners, bijvoorbeeld het onderwijs.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: ROC Friesland College