https://innovatiebieb.nl/project/find-my-book/

Find My Book!

Find My Book! is geïnspireerd op Find My iPhone. Wat zou het mooi zijn om elk boek, in no-time, terug te vinden. Ook al is het boek per ongeluk ergens anders beland. Bijvoorbeeld door met een app, op je smartphone, inzichtelijk te maken waar het boek, dat je zoekt, zich bevindt.

Jaarlijks raken er ongeveer 38.000 boeken verloren in alle bibliotheken in Nederland. Het vinden van deze boeken is tijdsintensief voor zowel de Bibliotheekmedewerkers als bezoekers.

Bibliotheek Gooi+ vestiging Huizen heeft Find My Book! bedacht. Zowel medewerkers als bezoekers vinden, met behulp van moderne techniek, razendsnel de locatie van boeken in de bibliotheek. Als dit gerealiseerd wordt, kan het ook van invloed zijn op andere aspecten van de bibliotheek. Geen boekenkasten meer? Flexibel & snel presenteren? Geen stickers meer op de boeken? Bibliotheek Gooi+, bibliotheek Haarlemmermeer en Probiblio gaan op onderzoek naar de mogelijkheden.

Doel van het project

Het doel is de vindbaarheid van uitleenbare objecten in de bibliotheek te vergroten door middel van moderne technologie. Onderzoek of het mogelijk is om met nieuwe technologie uitleenbare objecten te zoeken en te vinden in de bibliotheek. We willen ons specifiek richten op jongeren omdat we denken dat jongeren niet meer willen zoeken op de ‘ouderwetse’ manier.

Aanpak

Studenten van het semester Future Technology Hogeschool Windesheim Zwolle doen onderzoek naar het idee Find My Book! Er zal er een ‘Proof of Concept’ ontwikkeld worden aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Het doel van deze opdracht is dat de studenten een testbaar prototype ontwikkelen (mogelijk via een app) waarmee gebruikers en medewerkers binnen de muren van de bibliotheek specifiek materiaal kunnen terugvinden. De pilot wordt uitgevoerd in Bibliotheek Gooi+ vestiging Huizen en Haarlemmermeer.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Vier studenten van de opleiding HBO-ICT Windesheim van het semester Future Technology werken ongeveer 20 weken aan het project Find My Book! De werkzaamheden van de studenten start in week 6 van 2020 en wordt in week 25 van 2020 afgerond.
Samenwerkingspartners: Dit project wordt uitgevoerd op basis van een idee van bibliotheek Gooi+ vestiging Huizen, samen met de bibliotheek Haarlemmermeer en Probiblio en bibliotheken die interesse hebben getoond in het project.