https://innovatiebieb.nl/project/fablab/

Fablab

Een Fablab is een merknaam voor een makerslab.
Een Fablab is een plaats waar je dingen kunt ontwerpen en maken met behulp van moderne technieken.
Een Fablab is eigenlijk een plek waar je van consument naar producent kunt worden.

Doel van het project

De bibliotheek is bij uitstek een plek om kennis te delen. Met een Fablab bieden we een open source-kennisplek om mediawijsheid te delen met alle inwoners van Hilversum en alle gebruikers van dit netwerk. Uit onderzoek blijkt dat de bibliotheek de grootste culturele netwerker in de plaatselijke gemeenschappen is. Door te innoveren met het aanbieden van een Fablab is het mogelijk om de maatschappelijke functie van de bibliotheek te vergroten.

Aanpak

Een kernteam heeft het plan opgesteld waarna een eerste keuze aan projecten in de zomer van 2015 als pilot heeft gedraaid. Daaruit is een eerste aanbod gekozen.

Tips en tricks

Laat je niet meeslepen om heel veel tegelijk op te starten. Kies bijvoorbeeld twee projecten die je goed in de markt kunt zetten en ontwikkel steeds een nieuwe erbij.