https://innovatiebieb.nl/project/diploma-veilig-internet/

Diploma Veilig Internet

Het Diploma Veilig Internet is een bestaand online pakket dat al jaren door vele tienduizenden leerlingen in het Primair Onderwijs wordt gebruikt. Het pakket is door de KB voor de bibliotheeksector ingekocht en wordt geheel geactualiseerd zodat het aansluit bij de nieuwe inzichten rond 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid. Het pakket is goed inzetbaar door bibliotheken in hun dienstverlening aan het basisonderwijs en kan de basis vormen voor een aanbod Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Doel van het project

Het doel is een actueel product te ontwikkelen, waarmee kinderen van 9-12 jaar worden gestimuleerd kritisch, bewust en actief hun mediavaardigheden te vergroten om nu en in de toekomst actief deel te kunnen nemen aan gemedialiseerde samenleving. Daarmee verkrijgen de bibliotheken een product waarmee zij hun ondersteunende rol op het gebied van informatievaardigheden en mediawijsheid (als onderdelen van “Digitale geletterdheid”, naast knoppenkunde en computational thinking) richting het basisonderwijs verder kunnen uitwerken.

Aanpak

Doel van het project is niet om zelf een geheel nieuw pakket te ontwikkelen, maar in eerste instantie om op basis van eigen ervaring, navraag bij het onderwijs en bibliotheken en onderzoek bij potentiële leveranciers, eisen en wensen en specificaties op te stellen voor het nieuwe Diploma Veilig Internet.