https://innovatiebieb.nl/project/diglit-een-nieuw-tijdperk-voor-lezers/
https://innovatiebieb.nl/project/diglit-een-nieuw-tijdperk-voor-lezers/

Diglit: een nieuw tijdperk voor lezers

In dit project onderzoeken we de mogelijkheden van digitale literatuur in de programmering, de collectie en het educatieve aanbod van de openbare Bibliotheek.

Doel van het project

In het innovatieproject onderzoeken we de mogelijke positie van digitale literatuur: in de programmering van de Bibliotheek, in de collectie en in het lesaanbod voor VO-leerlingen.

Aanpak

Het project bestond uit twee sporen. Enerzijds experimenteerden we met verschillende vormen van programmering waarbij digitale literatuur centraal staat: oa een discussie over computergegenereerde poëzie, workshops Twine, een poëtische VR-ervaring, maar ook denkt een gastcollectioneur digitale literatuur mee over de mogelijkheden voor ontsluiting in de fysieke bibliotheek. Anderzijds ontwikkelden we een lesprogramma voor de onderbouw van het VO waarbij het primaire werk een digitaal werk is: By Farihah, de eerste Nederlandse instanovel. Literair productiehuis Tilt nodigt elk jaar een writer in residence uit. In 2022 waren dat een schrijver (Vicky Francken), een grafisch ontwerper (Lies van Gasse) en een developer (Jeroen Braspenning). Zij werkten samen aan een digitaal literair werk dat geschikt is voor bovenbouw VO. Dit resulteerde in de graphic poem generator ver+vers. Bij deze app is lesmateriaal ontwikkeld.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: In 2021 en 2022 ontwikkelen we programmering en lesmateriaal en testen dit op verschillende locaties uit. De resultaten zijn gedeeld in in een toolkit. Digitale literatuur is onderdeel van onze visie op collectie. In 2023 werken we verder aan het beschikbaar maken van digitale literatuur via educatie en programmering.

Samenwerkingspartners: Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen KB Literair productiehuis Tilt De Nieuwste School Van Haestrechtcollege Walewyc mavo De Overlaat
Resultaat: “Een toolkit programmering en een toolkit educatie, beiden beschikbaar voor bibliotheken op www.digitaleliteratuur.com Een inspiratiedag voor collega’s. Zie www.kenniscloud.nl/page/11400/digitale-literatuur voor presentaties, filmpjes en achtergrond.
Toelichting overname: De materialen zijn vrij toegankelijk middels de toolkit op www.digitaleliteratuur.com.