https://innovatiebieb.nl/project/digitaal-praatmaatje/

Digitaal Praatmaatje

In dit experiment test het Innovatieam Flevoland met De Nieuwe Bibliotheek een unieke ‘AI tutor’ gebaseerd op spraakherkenningstechnologie. Deze technologie stelt gebruikers in staat een (tweede) taal aan te leren d.m.v. accurate feedback op hun vocabulaire en uitspraak. Dit biedt de kans voor gebruikers om meters te maken in het aanleren van de Nederlandse taal. (En in een latere fase alle talen en ook leesvaardigheden).

Doel van het project

Innovatieve spraakherkenningstechnologie wordt al succesvol ingezet via uitgevers in het onderwijs om Nederlands en andere talen te leren, maar is voor de bibliotheeksector waar informeel leren centraal staat, nog helemaal nieuw. De verwachting is dat een Digitaal Praatmaatje gebaseerd op kunstmatige intelligentie, zoals in dit experiment is opgezet, van grote meerwaarde is voor de bibliotheek en haar (toekomstige) gebruikers. De AI gedreven tutor biedt ons de kans om op grote schaal (digitaal) individuen directe en accurate feedback op spraak te geven en daarmee een groeiende vraag te faciliteren naar het zelfstandig oefenen met taal/uitspraak, buiten de tijden van het reguliere aanbod om. De vorm die gekozen is voor het Digitaal Praatmaatje omvat drie informele gespreksthema’s waarop geoefend kan worden (iets kopen bij de bakker, praatje over het weer, informatie vragen bij de bibliotheek).

Aanpak

Door middel van een pilot in Q2 van 2023 wordt de oefentool kwalitatief en kwantitatief gevalideerd bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere. Er wordt ook een gebruikersacceptatietest gedaan. De doelgroep bestaat uit nieuwkomers die de Nederlandse taal willen leren en digitaal vaardig genoeg zijn om met het DigiTaalmaatje te werken. De testers worden geworven via het taalcafé, participatie verklaingstraject (kleine groep) en online (grotere groep). De hypothese die we onderzoeken is de positieve verwachting dat NT2ers die Nederlands willen oefenen, het DigiTaalmaatje een uitkomst vinden om zich zelfstandig te verbeteren op het voeren van alledaagse gesprekjes in de Nederlandse taal, op een moment dat het hen uitkomt en als aanvulling op het aanbod op de vestigingen. Zie voor meer informatie de Testkaart bij bestanden.

Tips en tricks

Mocht de pilot positief uitvallen onder gebruikers, dan ontstaat de vraag hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen samenwerken met andere bibliotheken bij het doorontwikkelen/opschalen van het Digitaalmaatje?