https://innovatiebieb.nl/project/digilab-coach-certificering/
https://innovatiebieb.nl/project/digilab-coach-certificering/

DigiLAB Coach Certificering

Leraren PO en docenten VO opleiden in het gebruik van het DigiLAB als lesomgeving.

Doel van het project

Leraren PO en docenten VO opleiden in het gebruik van het DigiLAB als lesomgeving. Daarnaast helpen bij het competent worden in het verbinden van de individueel beschikbare technologie en faciliteiten aan lesdoelen die centraal staan in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Het doel is het adequaat inzetten van technologie als ondersteunend middel om het leren te stimuleren.

Aanpak

Bij het ontwikkelen van het programma is uitgegaan van een opleiding die uit 3 delen bestaat:

– Robots en programmeren
– Digitale creativiteit
– Digitaal in jouw klas

Het traject is aangepast van 7 naar 3 sessies, gevolgd door een examensessie waar de leerkrachten kunnen laten zien hoe ze het geleerde in de praktijk brengen. Als docenten DigiLAB gecertificeerd zijn, kunnen ze gebruik maken van onze DigiLAB faciliteiten.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: In de eerste helft van 2019 zijn twee pilots uitgevoerd op twee locaties. Aan dit eerste traject namen 17 onderwijskrachten deel. Vanaf schooljaar 2019-2020 is de DigiLAB-coach certificering opgenomen in ons aanbod voor scholen.
Samenwerkingspartners: Basisscholen, Voortgezet Onderwijs, Koninklijke Bibliotheek
Resultaat: Het programma is zeer positief ontvangen door de deelnemers. Opvallend was dat er nagenoeg geen voorkennis aanwezig was bij de docenten. Het nieuwe traject is in dit najaar reeds van start gegaan. Het programma is opgenomen in ons aanbod.