https://innovatiebieb.nl/project/digidesk/

DigiDesk

DigiDesk is een fysieke servicedesk in de bibliotheek, bemenst door IT-studenten van Scalda. Er wordt een doorlopend gratis spreekuur voor digitale vragen aangeboden op doordeweekse dagen van 10.00 tot 17.00 uur. De DigiDesk is met name bedoeld voor vragen over nieuwe media en apparatuur, zoals smartphone, tablet, e-reader, laptop of sociale media.
Het inloopspreekuur is voor leden en niet-leden.

Doel van het project

Mensen digitaal vaardiger maken.

Aanpak

1.Inventarisatie behoefte aan een DigiDesk. Welke digitale vragen/behoeften leven er bij welke doelgroep.
2. Werving stagiairs.
3. Fysieke DigiDesk in de Bibliotheek.
4. Promotie.
5. Aanloop en vragen monitoren.
6. Continue evaluatie, bij klanten, medewerkers en stagiairs.

Tips en tricks

Maak gebruik van IT-studenten die 20 weken stage lopen i.p.v. 10.
Zorg voor een goed overdrachtsdocument.
Laat stagiairs het aantal bezoekers en de soort vragen per dag bijhouden. Kies liever voor een niveau 4 student dan niveau 3.

Maak promotie. Laat stagiairs ook workshops verzorgen.
Zorg voor een fysieke en herkenbare plek in de Bibliotheek waar de DigiDesk-stagiairs ondersteuning bieden.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Scalda
Resultaat: Gewenst: aanloop van mensen met vragen over digitale apparatuur en goede beantwoording van deze vragen; probleemoplossing voor de klant dus. Plus uitstraling van Bibliotheek als een laagdrempelige instelling waar serieuze en professionele ondersteuning wordt geboden bij vragen van klanten over digitale apparatuur. Ongewenst: geen aanloop, onvoldoende kwaliteit en continuïteit kunnen bieden bij probleemoplossing. De kwaliteit van de ict-stagiairs speelt een significante rol.
Toelichting overname: ratis informatie-uitwisseling en mogelijkheid DigiDesk in praktijk te zien functioneren.
Toelichting evaluatie: Terugkoppeling door IT-stagiairs. Toezicht door bibliotheekmedewerkers. In een later stadium: evaluatie door klanten.