https://innovatiebieb.nl/project/de-lonkende-leestafel/

De Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel biedt een kader om collectie, publieksparticipatie en en programmering aan elkaar te verbinden. Het resultaat is meer kleinschalige activiteiten op de vloer waarbij het publiek actief betrokken wordt. De meest basale vorm is een tafel waaraan iemand zit met kennis over een onderwerp en deze kennis deelt met andere mensen, on- en offline.

Doel van het project

Het doel van de Lonkende Leestafel is mensen met hun interesses samenbrengen én het lezen stimuleren. Mensen die veel lezen, delen hun kennis graag met anderen. Mensen die contact zoeken, bied je sociale activiteiten, waarbij je hen beweegt meer te lezen. De bibliotheek kan dit op veel manieren: pop-up leesclubs, open podia, spreekuren, samen koken en lezen, enzovoort. De tafel kun je letterlijk in de bibliotheek zetten of gebruiken als metafoor. Het is een plek voor ontmoeting én lezen.

Aanpak

– Probiblio denkt mee met bibliotheken die Lonkende Leestafel – activiteiten willen organiseren. Wij helpen bij het op papier krijgen van ideeën, we geven inspiratie en kunnen meehelpen bij de uitvoering.
– We hebben een scala aan goede voorbeelden en concepten, hieruit denken we samen met de bibliotheek een op maat aanbod uit.
– Regelmatig organiseren we inspiratiebijeenkomsten op interessant plekken, over onderwerpen als leesclubs, lezen & ontmoeten en het schrijven van verhalen.
– Het gaat om het delen van kennis die wij samen met bibliotheken opdoen. Hiervoor interviewen we bibliothecarissen uit het hele land die een bijzondere activiteit hebben neergezet.

Naast op maat ondersteuning bieden we een aantal nieuwe activiteiten aan waar bibliotheken bij kunnen aansluiten:
– De Lonkende Luistertafel stimuleert kennisdeling over muziek. Iedereen kan aanschuiven, het gesprek gaat over muziek in al haar facetten. De database van Muziekweb staat open voor de geluids- en beeldfragmenten. Er is een gastheer/vrouw die het thema bespreekt. Muziekkenners sluiten aan.
– Lezen en Daten: een datingprogramma rond lezen, waarbij mensen elkaar leren kennen aan de hand van teksten rondom een thema. Door samen over een onderwerp te praten kunnen mensen laten zien wie zij zijn en hoe zij in het leven staan
– Het maken van verhalen: het ondersteunen van bibliotheken om meer schrijfactiviteiten te organiseren en deze in te bedden in de organisatie en te verbinden met andere activiteiten, zodat de bibliotheek een natuurlijk plek wordt waar geschreven wordt en nieuwe verhalen in al hun veelvormigheid ontstaan.

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/programmering/maken-van-verhalen

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Bibliotheken in met name Zuid-Holland, maar andere bibliotheken staan wij graag te woord om hen op weg te helpen.
Resultaat: Activiteiten die tot stand zijn gekomen door inspiratie vanuit de Lonkende Leestafel brengen we graag bij andere bibliotheken. De voorbeelden staan op onze website, maar iedere bibliotheek is weer uniek. Dus neem contact met ons op en wij laten zien wat we voor jou in huis hebben.
Evaluatie toelichting: Het project kent nog geen afronding. De Lonkende Leestafel biedt een kader waarbinnen ideeën en innovaties tot stand komen en geschikt gemaakt worden om over te dragen.