https://innovatiebieb.nl/project/de-bibliotheek-als-fysieke-en-online-community/

De bibliotheek als fysieke en online community

Het opleveren van handvatten voor community vorming bij bibliotheken en één werkende community opzetten per deelnemende bibliotheek.

Doel van het project

De Bibliotheek als relevante lokale partner positioneren (van collectie naar connectie), door middel van het creëren, organiseren of faciliteren van communities alsmede door het participeren in communities rondom relevante content.

Aanpak

In verschillende sessies worden bibliotheken begeleid bij het werken met community’s. In de eerste sessie worden de bibliotheken geïnformeerd over het proces van community building en gaan ze zelf aan de slag met het inventariseren van hun meest belangrijke doelgroepen en het bepalen van de randvoorwaarden die nodig zijn om een community succesvol te kunnen faciliteren. Na de tweede werksessie hebben alle bibliotheken scherp waarom ze een specifieke doelgroep willen gaan betrekken, hoe ze dat willen aanpakken en wat daarvoor nodig is. Zodra alle bibliotheken in persoonlijk contact zijn geweest met een greep uit hun doelgroep en er voldoende informatie is opgehaald, kan er worden gestart met bouwen. Op basis van de gestelde doelen, wordt er een community activiteiten kalender samengesteld waarin zowel off- als online activiteiten worden gepland. Deze kalender vormt het kloppende hart van de community. Er wordt een aantal terugkomdagen georganiseerd met de bibliotheek om kennis en ervaringen te delen. Ook om te evalueren en de verschillende community’s in kaart te brengen. Elke bibliotheek is gekoppeld aan een adviseur van Probiblio om te sparren en te helpen bij het community management.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Het project is in deze vorm eind 2018 gestopt. Probiblio ondersteunt bibliotheken nog wel bij het werken met community’s, maar heeft bovenstaande aanpak daarvoor inmiddels aangescherpt. De focus ligt daarbij meer op de vraag vanuit de community, dan op de behoefte van de bibliotheek.
Daarnaast bleek dat veel community librarians er in de praktijk tegenaan liepen dat de organisatie nog niet klaar bleek te zijn voor dat wat ‘werken met community’s’ teweeg brengt. Probiblio is in het verlengde van deze innovatie in 2019 het project ‘de community library’ gestart, waarin de focus ligt op de interne organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat er intern eerst een transformatie plaats moet vinden, voordat er in de praktijk succesvol met community’s gewerkt kan worden.
Samenwerkingspartners: Bibliotheek Rotterdam is co-creator. De volgende bibliotheken hebben ook aan het project deelgenomen: Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Westland, Westfriese Bibliotheken, Bibliotheek Kennemerwaard, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek Groene Venen. We werkten samen met Bureau Bind.
Resultaat: • Het opleveren van handvatten voor community vorming bij bibliotheken.
• Het opleveren van geschikte onderwerpen en thema’s voor community’s.
• Een lopende community per deelnemende bibliotheek.
• Stappenplan en randvoorwaarden opleveren ten behoeve van het gehele netwerk.
Evaluatievorm: evaluatieverslag
Evaluatie toelichting: Alle opgedane kennis en ervaring hebben wij eind 2017 in de vorm van een whitepaper gedeeld: https://www.probiblio.nl/nieuws/whitepaper-communitybuilding-rondom-bibliotheken. Het project heeft in 2018 een vervolg gekregen. Deze ervaringen hebben we gedeeld aan de hand van een animatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=fIqM9_Tt5Ew