https://innovatiebieb.nl/project/data-detox-kids-2/
https://innovatiebieb.nl/project/data-detox-kids-2/

Data Detox kids

Data Detox kids is een project gericht om samen met tieners (10-14 jaar) een werkvorm te bedenken en uit te voeren waarin de thema ’s van de Data Detox kit overgebracht kunnen worden op de eigen leeftijdsgroep (peergroup).

Doel van het project

Door de doelgroep dírect te betrekken verwachten we een passende werkvorm te ontwikkelen die bijdraagt aan eentoename van het privacybewustzijn van de doelgroep 10-14jaar door hen met het onderwerp en de Data Detox Kit aande slag te laten gaan. Het maakt daarmee deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friesebibliotheken. De resultaten daarvan komen echter tengoede aan elke partner die met de Data Detox Kit wilwerken.

Aanpak

In de eerste fase wordt een groep van ca 8 tieners geworven met de vraag of zij mee willen helpen een product over digitale privacy te maken voor andere tieners. In een aantal sessies verkennen we de onderwerpen en vragen naar hun eigen ervaring en omgang. De sessies worden afgesloten met een gezamenlijke keuze voor de meest geschikt werkvorm, ook op basis van budget. In de tweede fase selecteren we makers van het gekozen product. Deze makers gaan met de tieners het product maken en testen of uitvoeren. De makers maken een overdraagbare werkvorm die door leerkrachten en tienerwerkers in een besloten c.q. publieke setting gebruikt en uitgevoerd kan worden.

Tips en tricks

Beleg en bewaak de methode participatief werken. Schakel een ervaren procesbegeleider in bij het ophalen en selecteren van de ideeen.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Het project is een unieke samenwerking tussen BSF, dbieb en KEaRN welzijn, waarin ieder vanuit zijn eigen expertise inbrengt. Hierdoor komt er een krachtige samenwerking tot stand; de verschillende netwerkpartners versterken elkaar en van elkaar kunnen leren. De partners versterken elkaar op de verschillende expertises: activeren en participeren, organiseren, communicatie en ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van creatieve werkvormen en verslaglegging worden deskundige partners ingeschakeld.
Resultaat: Het project leidt tot de volgende resultaten: -We hebben een werkvorm gevonden om het met jeugd en jongeren te hebben over digitale surveillance en privacy. Deze werkvorm is van hoge kwaliteit en gemakkelijk overdraagbaar en toepasbaar voor derden. -De werkvorm voldoet aan een aantal criteria: jongeren beleven er plezier aan, er is toename vanbewustwording bij jeugd en jongeren tussen 10 en 14 jaar. -We hebben samen met minimaal 30 jongeren gewerkt aan het ontwikkelen van die werkvorm. – Er worden vervolgens verschillende groepen jongeren betrokken bij het ervaren van diewerkvorm, oftewel de bewustwording. – De bibliotheek heeft samengewerkt met nieuwe partners en doelgroepen. -De bibliotheek heeft zich geprofileerd en waardevol getoond op het gebied van digitale geletterdheid en digitale inclusie. -We hebben buiten de bibliotheek, in samenwerking met een externe partner, contact gelegd met een belangrijke doelgroep voor de toekomst en met hen vraaggericht gewerkt.
Overnamemogelijkheid: Creative Commons-licentie