https://innovatiebieb.nl/project/coda-vr-lab/

CODA VR Lab

VVirtual reality (VR) is een door een computer gesimuleerde omgeving waar gebruikers virtueel worden ondergedompeld in een levensechte wereld. De VR- bril sluit de gebruiker af van zijn werkelijke omgeving; zintuigen zicht en gehoor worden geprikkeld. In CODA VR Lab maken de bezoekers op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met deze zich snel ontwikkelende techniek. Zij leren hoe het is om met deze techniek te werken en mee te denken over nieuwe toepassingen. Met virtual reality verbreedt CODA de functie van de bibliotheek in het virtuele domein.

Doel van het project

IInnoveren van het bibliotheekconcept, gebaseerd op de gewijzigde rolopvatting over en met het streven naar een modern, nieuw en innovatief klantaanbod. De dienstverlening van de bibliotheek verrijken en onderwerpen op een nieuwe manier kunnen presenteren. Verbinding maken met nieuwe technieken m.b.t. de grote en brede belangstelling voor erfgoed(organisaties), het onderwijs en de onderwijscurricula in primair en voortgezet onderwijs. Met het VR Lab wil CODA niet alleen inspelen op ontwikkelingen en trends, maar ook educatief aanbod creëren voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Aanpak

CODA opende in 2014 een FabLab. Na de positieve ervaringen met het FabLab zag CODA ook in virtual reality een kans voor de bibliotheekbranche. Na zorgvuldig onderzoek naar deze techniek; de apparatuur en de mogelijkheden werd een plan geschreven voor het Innovatiefonds van Rijnbrink. Na goedkeuring van het plan is de realisatie van CODA VR Lab begonnen.

Bijzonderheden

Projectdocumentatie op aanvraag verkrijgbaar.
Toelichting innovatiefase: – CODA VR Lab is geopend sinds 28 februari 2017 – CODA VR Lab biedt lesprogramma’s voor zowel VO als PO vanaf het schooljaar 2017-2018 – CODA VR Lab heeft twee lesprogramma’s ontwikkeld voor het PO en drie lesprogramma’s voor het VO – De lesprogramma’s zijn meegenomen in het vaste lesaanbod van CODA
Samenwerkingspartners: Erfgoed Gelderland, Stichting Seyss Inquart, CODA Archief, Gigant, Scholen PO &VO
Toelichting evaluatie: CODA VRLab opende op 28 februari 2016 haar deuren voor bezoekers vanaf 8 jaar. Middels diverse applicaties maken zij kennis met de mogelijkheden van virtual reality en de toekomst van deze techniek. Door de diverse applicaties is virtual reality voor diverse doelgroepen geschikt. Zo start een beginner met een applicatie waarbij men in VR leert ontwerpen en tekenen zodat zij op een eigen manier kennis kunnen maken met de werking van de techniek. In het bijzonder is ons opgevallen hoe laagdrempelig de communicatie tussen onbekenden plaats heeft. Men raakt gemakkelijke in gesprek met een andere deelnemer door met elkaar mee te beleven . Jonge kinderen schieten elkaar gemakkelijk te hulp en raken in gesprek over gedeelde interesses. De oudere doelgroep (+70) heeft CODA VR Lab leren kennen bij de lancering van de VR Bunker van Seyss Inquart, maar reageert weer geheel anders op de techniek en bijbehorende mogelijkheden. Wij adviseren dan ook deze doelgroep een stoel aan te bieden bij een eerste kennismaking. Daarnaast zijn klassenbezoeken goed te handhaven bij een verdeling van activiteiten onder een klas. VR is interessant voor zowel het PO, VO als het beroepsonderwijs en leent zich voor het geven van presentaties en visualisaties. Bibliotheekbezoekers die vakantieboeken komen uitzoeken van de gewenste bestemming, bezoeken het VR Lab om de desbetreffende bestemming alvast te bekijken middels deze techniek. Ook hier is de kennisoverdracht tussen verschillende bezoekers laagdrempelig en uitnodigend. VR materialen zijn makkelijk te gebruiken. Bezoekers maken de werking van de controllers en brillen zich snel eigen. Indien gebruik wordt gemaakt van een geschikte laptop/PC om de VR brillen mee aan te sturen, loopt de techniek weinig tot niet vast. Er zijn diverse applicaties en er komen dagelijks nieuw ontwikkelde applicaties bij, waarop men kan inhaken voor leuke activiteiten.