https://innovatiebieb.nl/project/boekthuis-je-bibliotheekboeken-thuisbezorgd/

BoekThuis: je bibliotheekboeken thuisbezorgd

De thuisbezorgdbranche wordt steeds populairder. Denk daarbij vooral aan thuisbezorgdconcepten zoals Hello Fresh waarbij je geen boodschappen meer hoeft te bedenken en doen. Of aan kledingboxen zoals die van Zalon waarbij een stylist je kleding uitzoekt. Ook bestaan al boekenboxen zoals die van So Many Pages waarbij je maandelijks een verrassingsboek toegestuurd krijgt met een aantal goodies. Deze thuisbezorgdpakketten zijn voornamelijk gericht op de klant die keuzestress heeft, eens wat nieuws wil ontdekken en die wil genieten van het gemak van thuisbezorging. De Mosaic-doelgroep die het best aansluit bij deze doelgroep is de doelgroep rennen en plannen. Deze doelgroep is gemiddeld tussen de 30 en 55 jaar oud, heeft kinderen en heeft het te druk om de bibliotheek te bezoeken. De bibliotheek heeft op dit moment voor deze doelgroep nog niet zo’n concept. Dus wordt het tijd dit te gaan ontwikkelen?

Doel van het project

Draagt een (thematische) bieb-box (bijvoorbeeld zoals Hello Fresh) die bij inwoners in de doelgroep rennen en plannen wordt thuisbezorgd bij aan het verbreden van de doelgroep (nieuwe gebruikers) van de bibliotheek? We richtten ons op Overijssel en Gelderland.

Aanpak

We hebben een aantal stappen ondernomen om tot de resultaten en conclusie te komen. Ten eerste hebben we korte interviews afgenomen bij de doelgroep en bibliotheekdirecteuren/managers om de mogelijke interesse te peilen. Ten tweede kwamen we tijdens het onderzoek andere initiatieven tegen die leken op het concept van de Thuisbezorgdboekenbox. Deze initiatieven zijn verder onderzocht. Ten derde hebben we een smoke-test uitgevoerd in samenwerking met innovatiebedrijf EMFY. We hebben daarvoor de website www.boekthuis.nl opgericht en ons product daarop uitgewerkt en gedaan alsof het al een echt product was dat je kon bestellen. In de laatste stap van het bestelproces werd duidelijk dat we er nog mee bezig waren. Deze website hebben we via Facebook- en Instagramadvertenties gepromoot bij de doelgroep.
We adverteerden met drie verschillende waardeproposities:
1. het beste voor je kind,
2. gemak en
3. verrassing.

Tips en tricks

1. Je kunt niet vragen of iemand interesse ZOU hebben in het product. Toen we dat deden kwamen veel positieve reacties, terwijl de daadwerkelijke interesse na adverteren achterbleef.
2. Volg het innovatieproces stap voor stap. Onderzoek daarbij goed of jouw onderzoeksvraag of doel daadwerkelijk aansluit bij de beoogde doelgroep.
3. In Overijssel en Gelderland bleek geen interesse vanuit de doelgroep rennen en plannen om BoekThuis af te nemen.
4. In Overijssel en Gelderland bleek wel interesse vanuit de doelgroep 40+ veellezers die al een abonnement hadden bij de bieb om een box af te nemen. De interesse zat hem vooral in het verrassingsaspect, zodat ze eens andere boeken konden ontdekken.