https://innovatiebieb.nl/project/boekstartcoach-op-het-consultatiebureau/

BoekStartcoach op het consultatiebureau

De BoekStartcoach gaat op het consultatiebureau met ouders in gesprek over het programma BoekStart en over het belang van voorlezen aan piepjonge kinderen. Daarmee wil de BoekStartcoach het voorleesplezier bij jonge ouders promoten en de ontwikkelingskansen van hun kinderen vergroten.

Ongeveer 35% van de ouders haalt het BoekStartkoffertje op in de bibliotheek. Dit zijn veelal ouders die voorlezen belangrijk vinden. Jonge ouders zijn druk om hun nieuwe leven in te richten, bibliotheekbezoek past daar niet echt bij. Om alle ouders te bereiken gaat de bibliotheek naar een plaats waar zij komen: het consultatiebureau.

De BoekStartcoach is wekelijks aanwezig op het consultatiebureau. Tijdens wachtmomenten begint zij een gesprek met ouders over boekjes en voorlezen met voorbeelden. Ze legt uit dat voorlezen leuk en gezellig is, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Meertalige ouders krijgen van de BoekStartcoach adviezen hoe meertaligheid in te zetten is bij het lezen. Ook adviseert de BoekStartcoach ouders over het gebruik van digitale media.

Doel van het project

Alle ouders bewust maken van het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van hun kind op een laagdrempelige manier. Het percentage nieuwe leden/opgehaalde koffertjes verhogen.

Aanpak

Er is geen stappenplan gemaakt. Na het verlenen van de subsidie is een begindatum afgesproken met de consultatiebureaus.

Tips en tricks

Niet iedere medewerker is geschikt voor de functie van BoekStartcoach. Teveel kennisoverdracht schrikt ouders af.
Laat de ouders merken dat je je zeer bewust bent van hun autoriteit als het gaat om de opvoeding van hun kind.
Het consultatiebureau kan spannend zijn. Blijf als BoekStartcoach op de achtergrond en maak van je werkplek geen poppenkast.

Ouders geven aan het prettig te vinden dat de bibliotheek naar hen komt. Dit geldt voornamelijk voor de meer opgeleide ouders. Laagopgeleide ouders ervaren nog steeds een drempel naar de bibliotheek. Dit kunnen we oplossen door een wekelijks ‘ontvangstuurtje’ door de BoekStartcoach.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: De pilot is afgerond en overgedragen aan kunst van lezen. Inmiddels werken 117 bibliotheken met de BoekStartcoach
Samenwerkingspartners: STMR
Resultaat: De BoekStart waardebonnen die door de BoekStartcoach worden uitgedeeld, zijn gemerkt. Aan het einde van het jaar kun je meten hoeveel ouders er na interventie van de BoekStart coach het koffertje hebben opgehaald.
Toelichting overname: oor meer informatie neem contact op met Projectleider Yvonne van de Logt.