https://innovatiebieb.nl/project/biodesignlab/

BiodesignLab

CODA ExperienceLab bestaat uit een Showroom in CODA Museum en diverse innovatielabs in de openbare Makerspace in CODA Centrale Bibliotheek waar je recycling-hubs in relatie tot fashion en plastic, een BiodesignLab en een VR Lab ontdekt. In het BiodesignLab, onderdeel van CODA ExperienceLab, wordt onderzoek gedaan naar natuurlijke materialen. Samen met geïnteresseerde bezoekers en partners verdiepen we ons in wat duurzaamheid is, de ontwikkeling van grondstoffen, biologie en een zero waste lifestyle. CODA gaat uit van het principe ‘one person’s trash is another person‘s treasure’ en activeert om bewust naar eigen verbruik te kijken en te ontdekken welke materialen uit afval hergebruikt kunnen worden om nieuwe, duurzame objecten mee te maken. Het grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid Nederland Circulair in 2050 vormt een van de aanleidingen tot het lab: een duurzamere en bewustere levensstijl is van groot belang om onze planeet gezond te houden voor volgende generaties. Met het BiodesignLab komt nieuwe bibliotheekprogrammering tot stand wat ervoor zorgt dat bibliotheken kunnen inhaken op de actualiteit rondom (plastic)vervuiling en circulaire economie.

CODA realiseerde tijdens dit project een fysiek BiodesignLab in de Makerspace binnen CODA Centrale Bibliotheek. Het Lab bestaat uit voldoende werkplekken voor makers en de nodige apparatuur, waaronder: biopress, Mini Fungi Factory, inductieplaten, droogovens. Het Team van CODA ExperienceLab heeft hier – samen met bezoekers – uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende natuurlijke grondstoffen, bruikbare recepten en geschikte toepassingen op het gebied van biologisch afbreekbare materialen. Tijdens het onderzoek heeft het team zich laten inspireren door initiatieven als Beyond Plastic van de One Army Community, Materiom en BluecityLab. Daarnaast heeft CODA zich verdiept in bestaande experimenten en toepassingen die kunstenaars en designers realiseerden. Een selectie van deze pionierende makers presenteerde hun werk en/of onderzoek in de tentoonstelling Biodesign: Grondstoffen van de toekomst in de Showroom van CODA ExperienceLab in de periode van 3 juli 2021 t/m 15 mei 2022. In 2023 realiseert CODA aanvullend op dit project een daktuin van op het dak van CODA Bibliotheek van ruim 220m2.

Alle ervaringen, activiteiten en programma’s zijn gebundeld in de Duurzame Bibliotheek Starterskit, speciaal ontwikkelt voor bibliotheken. Bekijk de kit hier: https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/experiencelab/duurzame-bibliotheek-starterskit Voor meer informatie kunt u contact opnemen via m.appelman@coda-apeldoorn.nl of bellen naar 055-5268513

Doel van het project

Het doel van het BiodesignLab is het verspreiden van bewustwording rondom duurzaamheid en een circulaire economie. CODA informeert bezoekers, onderwijs en organisaties over het belang en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recycling, (natuurlijke) grondstoffen, innovatie en wetenschap omtrent de betreffende thematiek. De Bibliotheek geeft duurzaamheid een podium en maakt het laagdrempelig, toegankelijk en bespreekbaar voor jong en oud.

Bijzonderheden

Resultaat: – Aanbod in programmering voor een breed publiek om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en de bijbehorende aanzet tot actie te verwezenlijken; – Fysiek BiodesignLab binnen CODA Centrale Bibliotheek; – Educatief programma voor het onderwijs; – Duurzame Bibliotheek Starterskit: ervaringsdossier voorzien van informatie en activiteiten voor bibliotheken; – Inspiratiesessies voor bibliotheken over duurzaamheid en biodesign: data worden nader bekend gemaakt;
Toelichting evaluatie: De opgedane kennis en ervaringen delen wij graag met onze bibliotheekcollega’s. Daarom realiseerde CODA de Duurzame Bibliotheek Starterskit. Kijk voor meer informatie en de starterskit op: https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/experiencelab/duurzame-bibliotheek-starterskit In het voorjaar van 2023 organiseert CODA inspiratiesessies voor bibliotheken om elkaar te inspireren en samen aan de slag te gaan met de Duurzame Bibliotheek Starterskit.