https://innovatiebieb.nl/project/bibliotheek-3-0/

Bibliotheek 3.0

Bibliotheek 3.0
De fysieke bibliotheek was primair ingericht rondom de leenfunctie. Omstreeks 2010, toen de uitleningen steeds meer terugliepen, introduceerde Biblionet Groningen het zogenoemde retailconcept. Hiermee kreeg de traditionele uitleenbibliotheek een impuls en sloot deze meer aan bij de moderne consument.

Inmiddels vervult de bibliotheek een bredere maatschappelijke functie en kijken we verder dan alleen de leenfunctie. Het uitlenen blijft voorlopig bestaan, maar is een te beperkte kijk op de bibliotheek van nu.

Vanuit de vijf wettelijke kernfuncties en de visie van Biblionet Groningen zijn we in de provincie Groningen bezig om de vestigingen om te vormen naar een hernieuwd concept: Bibliotheek 3.0. (Landelijke) pilots hiervoor zijn ingericht in Appingedam en Veendam, als onderdeel van de innovatieagenda van SPN, waarin we samen met Rijnbrink trekker en moderator zijn van de community Bibliotheek 3.0.

Het basisconcept voor Bibliotheek 3.0 is ontwikkeld door SVT Branding & Design group, en is toepasbaar voor alle bibliotheken in Nederland. Globaal komt het neer op zes nieuwe werelden, die terug te vinden zijn in de fysieke bibliotheek. Per bibliotheek kan de omvang van deze clusters verschillen. Het gaat om:
Lezen & Genieten
Kunst & Cultuur
Taal & Leren
De Fabriek (innovatie/eLAB)
De Speelplaats (0-8 jaar)
Verhalen & Zo (8+)

De centrale plek in een Bibliotheek 3.0 is de stamtafel, het hart van ontmoeting en verbinding.

Doel van het project

Het doel van het innovatieproject is dat de maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek zichtbaar wordt in de inrichting en opzet van de fysieke bibliotheek, zodat er letterlijk ruimte ontstaat om deze functies, samen met partners, te vervullen.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Juli 2017 (pilot 1 Appingedam), september 2017 (pilot 2 Veendam). Andere vestigingen die volgens het Bibliotheek 3.0 concept zijn ingericht: Oktober 2019 Middelstum, december 2019 Winschoten, februari 2020 Leens, april 2020 Siddeburen.
Samenwerkingspartners: Rijnbrink, Gemeente Eemsdelta (was Appingedam), Gemeente Veendam SVT Branding & Design Group ODV ,Interieurarchitecten Dizain