https://innovatiebieb.nl/project/bezoekersregistratie-en-rapportage/

Bezoekersregistratie en rapportage

Bibliotheken zetten steeds meer in op programmering van cursussen, trainingen en voorstellingen. Een knelpunt voor het uitbouwen en professionaliseren van deze activiteiten vormt het ontbreken van efficiënte instrumenten voor bezoekersregistratie en analyse.
Door een minimale dataset te ontwikkelen voor gestandaardiseerde vastlegging van deelnemersgegevens in het gezamenlijke CRM-systeem, wordt dit probleem ondervangen. Bovendien maakt het analyses mogelijk die zullen bijdragen aan het bereiken van doelgroepen in het Sociaal Domein.

BiSC adviseert en faciliteert in dit project dat in 2017 is gestart en doorloopt in 2018.

Doel van het project

In het kader van de transitie van een traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek, zetten bibliotheken steeds meer in op programmering van cursussen, trainingen en voorstellingen. Deze activiteiten hebben vaak een focus op burgers in het
Sociaal Domein. Een belangrijk knelpunt voor het uitbouwen en professionaliseren van deze activiteiten vormt het ontbreken van efficiënte instrumenten voor bezoekersregistratie en analyse. Dit bemoeilijkt de communicatie met (potentiële) deelnemers en het (door)ontwikkelen van een aanbod afgestemd op klantbehoeften.