https://innovatiebieb.nl/project/als-bibliotheek-samen-met-werknemers-aan-de-slag-met-informeel-leren-in-de-lege-ruimte/

Als bibliotheek samen met werknemers aan de slag met informeel leren in de lege ruimte

We willen dat medewerkers van het MKB een actieve rol krijgen in het vormgeven (fysieke en inhoudelijk) van een lege ruimte in de bibliotheek en hierbij ontdekken dat informeel leren leuk is, waardoor medewerkers meer in de ontwikkelstand komen en de regie leren pakken op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er ligt een concrete opdracht waarbij Bibliotheek ZOUT door twee wethouders in Wijk Bij Duurstede is gevraagd om dit op te pakken. De VVV, het historisch museum en een commerciële partij gericht op rouw en trouw zijn ook betrokken bij het invulling geven aan het gehele raadshuis dat uit 3 verdiepingen bestaat en midden in het centrum ligt.

Doel van het project

Op het einde van dit traject hebben medewerkers MKB ervaren dat informeel leren leuk is. Dat je op allerlei manieren jezelf kan ontwikkelen en dat je hier de regie op kan pakken. Hierdoor staan medewerkers in de ontwikkelstand. We hebben deze doelgroep beter leren kennen en kunnen ze actiever betrekken en ondersteunen. De bijvangst is dat de middenstand van Wijk bij Duurstede betrokken is bij het invulling geven aan de Bibliotheek ZOUT en dat versterkt onze positie waardoor we hopen een nieuwe doelgroep aan te boren die gebruik maakt van de bibliotheek. De bijvangst is ook dat het bereik onder werkgevers in de regio gaat toenemen, waardoor we een ingang hebben richting laaggeletterden, specifiek NT 1, en hier in de toekomst ook een gerichtere aanpak voor kunnen ontwikkelen.

Aanpak

Projectteam met twee pilots? De juiste aanpak moet nog onderzocht worden. Onderzoeksvragen zijn: Hoe kunnen we deze doelgroep het beste bereiken? Welke ontwerpmethode is het meest geschikt? Hoe gaan we de ontwikkeling monitoren op zo’n manier dat dit de doelgroep gelijk wat oplevert? Hoe komen we tot een mooi eindresultaat waar het merendeel trots op is en bij betrokken wil blijven, zodat we evt. nieuwe vrijwilligers binnen halen? Is er nog een andere bibliotheek, een samenwerkingspartner, die een zelfde soort pilot op start en waarmee we kennis kunnen delen?

Tips en tricks

Wie is deze doelgroep, waar liggen interesses en hulpvragen, hoe kunnen we leren leuk maken? Welke partners kunnen bibliotheken helpen om deze maatschappelijke opgave verder te brengen? Is de bieb de plek voor informeel leren? Deze aanname toetsen Welke impact heeft dit project gehad op regie op leren en het proces?