https://innovatiebieb.nl/project/agenda-van-de-stad/

Agenda van de stad

Vertrouwen in de democratie is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Het vertrouwen in de politiek en media is onder sommige bevolkingsgroepen laag. Vertrouwen in de nieuwsvoorzieningen is een voorwaarde voor oordeelsvorming in een democratie. Daarnaast is het vanwege de digitalisering steeds makkelijker om in een bubbel te leven en zijn er minder publieke ruimtes waar je andersdenkende kunt ontmoeten en waar je nieuwsgierig wordt gemaakt naar andere meningen en denkbeelden. Met dit project willen we de kloof tussen politiek en burgers verkleinen en het dialoog tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek faciliteren. Samen met een lokale omroep werken we aan een betrouwbare en toegankelijke informatiestructuur die verschillende perspectieven biedt en ruimte geeft aan het voeren van dialoog. De lokale omroep is gespecialiseerd in onderzoeksjournalistiek. Dat betekent dat zij tijd en energie stoppen om maatschappelijk relevante onderwerpen te onderzoeken. Dat doen zij samen met burgers en organisaties. Het verhaal delen ze met de gemeenschap via verschillende kanalen. In dit project gaan we onderzoeken op welke manier de Bibliotheek hiervan kan leren en wij hen kunnen aanvullen met onze kennis op het gebied van activiteiten waarbij gesprek en ontmoeting centraal staan.

Doel van het project

Het doel van dit project is dat burgers zich meer betrokken en gehoord voelen binnen hun lokale gemeenschap door beslissers en lokale politiek. Hierdoor wisselen mensen van gedachten met anderen op het gebied van actuele thema’s. Ze weten betrouwbare bronnen te vinden en ontdekken nieuwe perspectieven en komen tot nieuwe inzichten.

Aanpak

De burger als individu en de gemeenschap in zijn geheel heeft een sleutelrol in dit project. Zonder een inbreng van de stad geen onderwerp, gesprek en geen ontmoeting. De Bibliotheek en 1Twente nemen het initiatief om de mensen op te zoeken, te bevragen, te inspireren en in contact te brengen met andere perspectieven. We vertalen het vraagstuk van de gemeenschap naar een gespreksonderwerp en programma. De Bibliotheek en 1Twente faciliteren dat door middel van fysieke en digitale activiteiten. De uitdaging is dat we enerzijds agendasettend willen zijn en dus vooruitlopen in de actuele vraagstukken, terwijl we anderzijds in gesprek willen over actualiteiten.