https://innovatiebieb.nl/project/aanhaakkalender-gezinsaanpak/

Aanhaakkalender gezinsaanpak

De Bibliotheek heeft een divers netwerk en werkt samen met instellingen – zoals een kinderopvang of lokale sportvereniging – om leesbevordering en leesplezier onder de aandacht te brengen. Elke Bibliotheek heeft een eigen lokaal netwerk waarin zij acteert. Maar, wanneer haak je als Bibliotheek welke partner aan? Hiervoor ontwikkelde Cubiss de aanhaakkalender. Deze kalender geeft inzicht in de momenten waarop je samen met partners het belang van (voor)lezen onder de aandacht kunt brengen. De kalender begint bij een kind van -9 maanden en loopt door tot en met 8 jaar.

Doel van het project

Het doel van de Aanhaakkalender is bibliotheken handvatten geven voor het ondersteunen van gezinnen als het gaat om de taal- en leesopvoeding. Bibliotheken kunnen dankzij het overzicht zien bij welke partners in hun eigen omgeving ze mogelijk kunnen aansluiten om (taalarme) gezinnen te bereiken en te ondersteunen bij het bieden van een talige opvoeding aan hun kind(eren).

Aanpak

De Routekaart gaat uit van het (jongste) kind van het gezin en begint bij -9 maanden (de zwangerschap) en eindigt bij 8 jaar. Op die tijdlijn staan alle samenwerkingspartners weergegeven waar het gezin mee in aanraking komt. Daarbij zijn tips gegeven aan de Bibliotheek hoe zij kan aansluiten bij de betreffende partner. Voorbeelden van deze partners zijn de verloskundige, huisarts, GGD en gemeente. Voorbeelden van aansluitmogelijkheden zijn het laten uitdelen van folders over voorlezen en de BoekStart-producten.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn de verloskundige, huisarts, GGD en gemeente.