https://innovatiebieb.nl/project/roeg-in-de-bibliotheek/

ROEG! in de Bibliotheek

ROEG! is een tv-programma en een online platform. ROEG! voedt het enthousiasme voor de natuur, stimuleert het opdoen van kennis, bevordert participatie en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid met de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in Drenthe. Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich volop kunnen ontwikkelen. Biblionet is een fysiek en digitaal platform waar inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan. De bibliotheken willen daarnaast meewerken aan het bieden van een platform voor kennis en informatie. Mensen worden gestimuleerd de bibliotheek te bezoeken voor een nieuwe beleving en voor specifieke achtergrondinfo over de Drentse natuur. Mensen komen meer te weten over en genieten meer van de Drentse natuur. Via de toegespitste inhoudelijke content online en via de nieuwe beleving in de bibliotheken. Activiteiten in de ROEG! Hoek leveren veel aanknopingspunten voor het maken van nieuwe content voor ROEG! Het merk ROEG! krijgt een extra lading: ROEG! is niet alleen op tv en online, het is echt en dichtbij, extra mogelijkheid om in contact te komen met de redactie, boswachters en partners.

Doel van het project

Gezamenlijk doel:
– het brengen van kwalitatieve content over de natuur in Drenthe. Doel ROEG! – het uitbreiden van het platform met een fysieke plek waar we in contact komen met (nieuwe) kijkers en online bezoekers. ROEG! laat haar waarde zien: echt dichtbij. Doel Biblionet
– activatie, mensen aanzetten tot het bezoeken van de bibliotheek. Ander soort beleving in de bibliotheek dan lezen en lenen. Doel groene partners: per partner eigen kansen voor promotie en het breder wegzetten van eigen content (onder de paraplu van ROEG!).

Aanpak

In de bibliotheek van Gieten en De Wijk komt een plek voor ROEG! Een open ruimte met o.a. een kast en een zitje (tafel met stoel(en)). Deze ROEG! Hoek wordt ingevuld a.d.h.v. een actueel thema*. Statisch (boeken, foto’s, achtergrondinfo) en levend (lezingen, startpunt excursies). ROEG! maakt content over hetzelfde actuele thema. Daarin wordt verwezen naar (activiteiten van) ROEG! in de bibliotheek. Mensen worden via de content gestimuleerd om te kijken en te beleven in de bibliotheek. Deze content is in ieder geval bestemd voor roeg.tv, de content is ook beschikbaar voor de ROEG!-partners om te gebruiken voor hun kanalen. Met een bij de bibliotheek geleend ROEG! pakketje kan je buiten aan de slag, zelf de natuur ontdekken. Dit pakketje wordt samengesteld door ROEG! Aan de partners wordt gevraagd om materialen te leen te geven die passen bij het thema. Het zijn materialen waarmee je zelf de Drentse natuur kan ontdekken. ROEG! maakt een inhoudelijk filmpje voor in de klas (ROEG! Junior). Op basisscholen wordt vaak het jeugdjournaal getoond, ROEG! Junior is een regionale aanvulling. In de communicatie naar scholen in de buurt van de bibliotheken wordt duidelijk gemaakt dat kinderen welkom zijn in de ROEG! Hoek als ze nog meer willen ontdekken. *Het thema wordt elk seizoen aangepast. We kiezen eerst brede thema’s waar alle partners op kunnen aanhaken, waar de partners sowieso al ‘iets mee hebben’. · Winter 2019: vogels in de winter · Lente 2020: mogelijk aansluiten bij schoolproject van IVN over eikenprocessierups en teken

Tips en tricks

Om de ROEG! Hoek te vullen en om enkele leenpakketjes te maken wordt aan de bibliotheek en aan de ROEG!-partners gevraagd om materialen in bruikleen, om achtergrondinfo en een activiteit.